Wycieczka do Szwecji

Zarząd Koła SEP nr 28 Ziemi Nyskiej Zaprasza Wszystkich Członków Koła oraz Sympatyków na wycieczkę zagraniczną do Szwecji.


Zapisy z pierwszą wpłatą 150 zł będą przyjmowane do 31.05.2012 przez Kol. Wiesławę Michałek, telefon 774087212


W oficjalnym programie brak jest ceny dojazdu do Gdańska. Koszt ten zostanie podany później. Zarząd rozważy ewentualne dofinansowanie dla członków koła.

 

Dokładny program wycieczki (plik PDF) dostępny jest do pobrania tutaj.

Zebranie zarządu 01.03.2012 r.

W dniu 01.03.2012 r. odbyło się zebranie Zarządu Koła.

Tematy i porządek obrad:

1.  Informacja dotycząca wycieczki do Poznania

2.  Informacja dotycząca wycieczki krajowej do Warszawy

3.  Informacja dotycząca wycieczki do Szwecji

4.  Sprawy inne

 

Ad. 1)
Zarząd jednogłośnie zrezygnował z wycieczki na targi do Poznania w związku z niedogodnym terminem który będzie miał wpływ na liczbę uczestników którzy musieliby korzystać z urlopu wypoczynkowego w tygodniu pracy.

Ad. 2)
Kol. Jacek Bułdys zaproponował aby w miejsce wyjazdu do Poznania zorganizować wycieczkę techniczno-krajoznawczą do Warszawy, którą zobowiązała się przygotować Małgorzata Klimas w dniach 17-19.05.2012 r. Zarząd koła zaaprobował propozycję i poprosił o przedstawienie szczegółowego programu na następnym spotkaniu. 

Ad. 3)
Kol. Krzysztof Florek obecny na zebraniu zarządu przedstawił propozycję ramowego programu wycieczki do Szwecji promem z Gdyni której koszt wstępnie określono w wysokości 895 zł.  Wycieczka zostałaby zorganizowana w pierwszej połowie września. Zarząd zobowiązał kol. Krzysztofa Florek do przedstawienia szczegółowego programu wycieczki oraz kosztów na następnym zebraniu w dniu 29.03.2012r. Wstępnie przyjęto do realizacji program wycieczki. Prezes koła zaproponował aby w przypadku braku chętnych na wyjazd do Szwecji jako wyjazd alternatywny przygotować wycieczkę na Kresy ( Ukraina ) co spotkało się z jednogłośną aprobatą Zarządu Koła. 

Ad. 4)
Sekretarz Koła kol. Andrzej Pietruszewski przedstawił do przegłosowania wnioski o przyjęcie do koła dwóch osób Jana Dzieżyca i Dariusza Holewczuka na co Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę. W związku z zaległościami w płaceniu składek przez kol. Leona Hofmana Zarząd zobowiązał sekretarza do wysłania pisma przypominającego o konieczności uregulowania zaległości. Zarząd podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków koła zmarłego kol. Grzegorza Zwarycza.

Powitanie

Witamy na stronie Koła SEP nr 28 Ziemi Nyskiej. Na początek kilka informacji o nowo powstałej stronie.
Pod adresem sep.nysa.pl  będziemy zamieszczać komunikaty, ogłoszenia, informacje. Dlatego prosimy i nakazujemy członkom Koła aby co jakiś czas zaglądali na stronę. Nie chcemy słyszeć słów „nie wiedziałem/am”
W zakładce Historia przedstawiamy na początek historię koła spisaną prawdopodobnie w 2006 roku przez naszego nieżyjącego już kolegę Wacka Składzienia. Pozostawiliśmy ją w niezmienionej formie. Spróbujemy jednak historię tę uzupełnić.